آنچه انجام می دهیم

مهندسی

مشاورین پنام در زمینه های پیشرفته فرآیندی و ایمنی فرآیند برای صنایع شیمیایی، نفت و گاز، نیرو، پترو شیمی، خوراکی و دارویی مشاوره مهندسی می دهد.
هدف ما کمک به شما با ارائه خدمات بسیار حرفه ای و استفاده از دستگاه ها، استاندارد ها و نرم افزار های بروز است تا با رعایت ایمنی و کاهش هزینه به هدف تان دست بیابید.

بیشتر بخوانید

جزئیات خدمات

ما در زمینه موضوع های ایمنی و ایمنی فرآیند مشاوره می دهیم. زمینه خدمات مشاوره ای ما گوناگون و در برگیرنده موضوع های متنوع است تا پاسخگوی تمامی نیاز های شما باشد. مشاورین پنام همواره آماده اند تا در کنار شما یا از سوی شما برای مشکلات پاسخی ایمن و ارزان بیابند و این امکان را فراهم کنند تا بتوانید برای شرکت خود و محیط زیست به درستی انتخاب کنید.

بیشتر بخوانید

دوره های آموزشی

آموزش و آگاهی دادن مداوم درباره ایمنی جزئی از هدفهای کاری ما است که ایمنی و جان انسانها را در اولویت اول قرارمیدهد. شرکت پنام در باره موضوع های فرآیند و ایمنی فرآیند مناسب با نیازهای سازمان شما، آموزش می دهد تا کارکنان شما مدام دانش نو بیاموزند و در کار خود پیشرفت کنند تا با این روش دانش به نسل متخصصین آینده منتقل شود و کارکنان شما در نقش سازمانی شان شکوفا شوند.

بیشتر بخوانید