برای شما چه می توانیم انجام دهیم

خدمات شرکت  مشاورین پنام  طیفی گسترده ای از پروژه های کاملا نو  تا پروژه های  بهبود واحد های صنعتی  را در بر می گیرد. ما به شما در زمینه های زیر کمک می کنیم:

نوشتن پیشنهاد، مطالعه مفهومی، آماده سازی و همکاری با شما یا از طرف شما در محاسبه های طراحی فرآیندی و طراحی ایمنی و فعالیت های لازم برای PDP، BDEP، FEED و مهندسی تفضیلی، خرید و مراحل پیش راه اندازی و راه اندازی.

با استفاده از  نرم افزار شبیه سازی مهندسی به روز (مانند Hysys، B-Jac، Pipenet، Phast، و غیره) تیم ما به شما در مسائل مربوط به واحد تولیدی یا پروژه شما کمک و راهنمایی می کند.
تیم ما در محاسبه های و مطالعات  فرآیندی، ایمنی فرایند و بررسی هایی مانند QRA، HAZID، HAZOP، LOPA، نقشه طبقه بندی مناطق خطرناک ،  طراحی شبکه جمع آوری گاز و برج مشعل، سیستم کاهش فشار و  بررسی های ایمنی مانند مهندسی عامل های انسانی (به عنوان مثال ارگونومی) بسیار با تجربه است.

تیم شرکت  مشاورین پنام همیشه جدیدترین کدهای موجود، استانداردها (بین المللی و محلی) و شیوه های  برتر مهندسی را استفاده می کند. آنها دانش و مهارت های خود را  با روشی نوآورانه و کم خرج بکار می گیرند تا  بهره وری عملیاتی و ایمنی بیشینه  و اثر بهره برداری فرآیندی بر روی سلامتی و محیط زیست  کمینه شود.

ما سرپرستی و هدایت متخصصان جوان شما در تیم پروژه را به عهده می گیریم و به آنها در مورد نکات طراحی مشاوره می دهیم.