جزئیات خدمات

خواه پروژه شما در مرحله برنامه ریزی و مهندسی باشد و یا خواه در باره کارخانه موجود و در حال تولید، شرکت  مشاوران پنام متخصص در زمینه مشاوره فرایند و فرایند ایمنی است و خدمات خود را در این زمینه ها شامل تمام نیازهای مشتریان  و دستیابی به هدفهای آنان، ارائه می کند.

در طول  مرحله های متعدد  یک پروژه (به عنوان مثال: مطالعات امکان سنجی، مفهومی، طراحی پایه، FEED، مهندسی دقیق، پیش راه اندازی، راه اندازی،)، شرکت مشاورین پنام بهترین مشاوره در زمینه مسائل فنی و نظارتی را ارائه می دهد.

ما همیشه آماده ایم  تا با کارفرمایان خود و یا از سوی آنان کار کنیم و راه حلی ایمن و اقتصادی برای مشکلات کارفرمایان  خود بیابیم تا آنان بتوانند تصمیم مناسبی برای کسب و کارشان بگیرند.

گستره کسب و کار ما زنجیره ای کامل از واحدهای تولید انرژی، نفت و گاز، مواد غذایی، داروسازی و صنایع شیمیایی را پوشش می دهد.