جزئیات خدمات

تیم ما با استفاده از نرم افزارهای تجاری شناخته شده ویا نوشته شده توسط کارکنان ما، پروژه را مدیریت و مشاوره می دهد: در هر مرحله ای از پروژه، از طراحی مفهومی،

مهندسی اصولی و یا تفضیلی تا ساخت و ساز، پیش راه اندازی و راه اندازی.ما با کمک این ابزارها به گونه ای پر بازده برنامه ریزی، زمان بندی کرده و مشاوره می دهیم و در صورت نیاز گزارش نهایی و یا فهرستی از کارهای مورد نیاز ضروری بعدی یک پروژه به همراه وضعیت آنها ( کامل شده یا باقی مانده) را ارائه می دهیم. با سالها تجربه در زمینه پروژه های صنایع شیمیایی، تیم ما قادر به انجام مطالعات ایمنی مانند HAZID، HAZOP یا SIL است و یا هدایت تیم پروژه شما برای رسیدن به هدف و گزارش دهی منظم و سر وقت و با بودجه تعیین شده، را به دست گیرد.

هدف نهایی ما این است که به منظور محافظت از مردم، محیط زیست و دارایی ها، طرح های به خودی خود ایمنی را طراحی و اجرا کنیم. ما آموزش هایی درباره موضوع های ایمنی فرآیند / فرآیند را برای کمک به تیم شما برای رشد و تبدیل شدن به متخصصین همان موضوع، سازماندهی و برگزار می کنیم.

خدمات مهندسی ما عبارتند از: مطالعات امکان سنجی، طراحی فرآیند، طراحی ایمنی فرآیند، بررسی مستقل وبدون جانبداری در تمام مراحل پروژه از مرحله ابتدایی / مهندسی پایه و مهندسی تفضیلی تا نهایی شدن پروژه در مرحله پیش راه اندازی و راه اندازی طرح/کارخانه شما.