درباره اطلاعات خصوصی

این بخش درباره شیوه استفاده مشاورین پنام از اطلاعات خصوصی است. این شیوه ما تنها برای اطلاعات جمع آوری شده از این وب سایت است. در زیراطلاعاتی است درباره:

  • اطلاعات شما که به دلیل استفاده از این وبسایت قابل دستیابی است و جمع آوری می شود، شیوه ما برای استفاده از آنها و اشتراک آنها با دیگران.
  • اتنخاب های پیش روی شما درباره نحوه استفاده ما از اطلاعات شما.
  • شیوه حفاظتی مورد استفاده ما درباره اطلاعات شما به منظور جلو گیری از سؤاستفاده.
  • چگونه می توانید هر گونه اشتباه در اطلاعات خود را تصحیح کنید.

جمع آوری اطلاعات، استفاده، و اشتراک آن با دیگران

ما تنها مالک اطلاعات جمع آوری شده ازطریق این سایت و از شما هستیم. ما تنها می توانیم اطلاعاتی از شما جمع آوری یا به آنها دسترسی پیدا کنیم که خودتان و از روی میل بوسیله پست الکترونیکی یا روش های مستقیم دیگر با ما به اشتراک می گزارید.

ما از این اطلاعات استفاده می کنیم تا پاسخگوی شما درباره موضوع مورد علاقه یا نیاز شما باشیم که بدین منظور با ما تماس گرفته اید. این اطلاعات بجز مواردی که ضروری باشد تا نیاز شما را برآورده کنیم ( برای نمونه فرستادن سفارشتان) با سازمان های دیگری بیرون از سازمان ما به اشتراک گذاشته نخواهد شد.
ممکن است که در آینده ما از طریق پست الکترونیکی با شما تماس بگیریم تا درباره محصولات ، خدمات جدید یا تغییر در سیاست حفاظت ازاطلاعات شخصی مان، اطلاع رسانی کنیم مگر آنکه از ما بخواهید تا این کار را نکنیم.

دسترسی و کنترل شما بر داده های به اشتراک گذاشته با ما

در هر زمان که بخواهید می توانید به ما بگویید که مایل به تماس بیشتر از سوی ما نیستید. برای این منظور می توانید از پست الکترونیکی یا تلفن ما که در وب سایت مان آمده است استفاده کنید تا بدانید که :

  • بدانید که ما چه داده هایی (در صورت وجود) از شما داریم.
  • داده های ما از شما را تغییر یا تصحیح کنید.
  • از ما بخواهید تا داده هایی که از شما داریم پاک کنیم.
  • هر نوع نگرانی خودتان را در باره استفاده ما از داده های تان را با ما در میان بگزارید

امنیت

ما راه هایی پیش بینی کرده ایم تا از داده های شما محافظت کنیم. هنگامی که از طریق وب سایت ما داده های حساس را برایمان می فرستید، داده های شما چه بر خط وچه برون خط (online and offline) محافظت می شود.
به گاه جمع آوری اطلاعات حساس ( مانند کارت اعتباری )، این اطلاعات رمزگزاری شده و از روش های ایمن برای ما فرستاده می شود. برای اطمینان نگاه کنید به کنار جایی که نشانی اینترنتی را در مرور گرتان وارد می کنید؛ در این صورت باید شکلک قفلی را ببینید و نشانی اینترنتی وب سایت در مرورگر اینترنت شما باید با “https” شروع شود. اگر این دو را در مرور گرتان دیدید، پس اتصالتان به سایت ما ایمن است.
به گاه دریافت و ارسال اطلاعات بر خط (online) ما از رمز گزاری استفاده می کنیم و اطلاعات شما بر روی دستگاه های ما به گاه برون خط (offline) نیز محافظت می شود. به کارکنان ما در صورتی که به این اطلاعات قابل شناسایی شخصی برای انجام کاری خاص نیاز داشته باشند ( برای نمونه ارسال صورت حساب با تماس با مشتری)، اجازه دسترسی داده می شود. رایانه و یا کارسازهای رایانه ای (servers) که ما برای ذخیره اطلاعات قابل شناسایی شخصی استفاده می کنیم در فضایی ایمن قرار دارند.

اگر احساس می کنید که ما مطابق سیاست حفاظت از داده های شخصی مان عمل نمی کنیم، فورا باید با ما از طریق تلفن
280-117-45-6-31+ و یا نشانی الکترونیکی ما info@panaamconsultants.com تماس بگیرید.