عماد قوانینی مدیر شرکت

عماد قوانینی مدیر شرکت  مشاوران پنام، دانش آموخته مهندسی شیمی – صنایع پتروشیمی است. وی  از شرکت DNV  مدرک تایید شده برای اداره جلسه بررسی و مطالعات (HAZID/HAZOP/LOPA/Fault Tree Analysis)   ‘گرفته است و علاوه بر این، او یک مهندس ایمنی (Functional safety engineer)  و تایید شده از سوی TUV Rheinland است،  که مجاز به انجام محاسبه ریسک  ایمنی فرآیند و تعیین سطح ایمنی، ارزیابی و تایید حلقه های توقف اضطراری (SIL) است.

او یک مهندس (فرآیند/ ایمنی فرآیند / ایمنی) انعطاف پذیر، پر انرژی و متعهد حرفه ای با بیش از ۲۰ سال تجربه در زمینه صنعت فرایند شیمیایی است. تجربه او گستره ای از پروژه های کاملا نو تا پروژه های  بهبود واحد های صنعتی را در بر می گیرد .وی همچنین تجربه بسیاری در زمینه های نوشتن پیشنهاد اولیه ، مطالعات مفهومی، تهیه و مشارکت در محاسبات طراحی فرایند / ایمنی و فعالیت های لازم برای تهیه و تنظیم بسته های  PDP، BDEP، FEED و بسته های مهندسی پایه، طراحی تفضیلی ، خرید، مراحل پیش راه اندازی و راه اندازی دارد.

او با تجربه گسترده خود در پروژه هایی از سراسر جهان  و در محاسبات فرآیندی/ ایمنی فرآیند  و بررسی هایی از قبیل QRA، HAZID، HAZOP، LOPA،  نقشه طبقه بندی مناطق خطرناک ،  طراحی شبکه جمع آوری گاز و برج مشعل، سیستم کاهش فشار کار کرده  و همچنین برای انجام و ارائه بررسی های ایمنی مانند مطالعه ارگونومیک و پرونده ایمنی برای تاسیسات فرآیندی خاص تایید شده و مناسب برای دادن مشاوره  به  شرکت های  مهندسی و تولیدی فعال در عرصه جهانی است.

او به عنوان عضوی  فعال از گروه پروژه ، رهبری و مربی همکاران جوان گروه در تیم پروژه را بدست گرفته و درمورد مسائل طراحی مشورت می دهد،  عماد قوانینی علاقه مند است تا آخرین دستورالعمل های موجود و استانداردها (محلی و بین المللی)، شیوه های مهندسی برتر، دانش و مهارت را با روشی نوآورانه و با هزینه ای مناسب بکار گیرد تا  بتوان بهره وری عملیاتی و ایمنی را بیشینه و تاثیر عملیات  فرآیندی بر سلامتی و محیط زیست را کمینه کرد.