دوره های آموزشی

ما آموزش های گوناگونی را ارائه می کنیم که شما می توانید در این صفحه اطلاعات بیشتری زیر دسته بندی های اصلی بیابید و بروشور آنرا به صورت فایل پی دی اف دریافت کنید:
دوره های آموزشی درباره طراحی فرآیند
در این بخش اطلاعات مفیدی در مورد طراحی فرآیند و به طور خاص مربوط به طراحی دستگاه ها و همچنین سایر موضوعات مرتبط پیدا خواهید کرد:

 • طراحی دستگاه های فرآیندی
  • مبدل حرارتی
  • پمپ
  • مخزن
 • هیدرولیک / تعیین اندازه لوله ها
 • شیر کاهش و تخلیه فشار و طراحی سامانه جمع آوری گازها و مشعل
 • تهویه مخزن ذخیره
 • محاسبات شیر کنترل

برای برگزاری آموزش موضوعی مناسب حال سازمان شما که نمیتوانید آن را در این فهرست پیدا کنید، لطفاً با ما تماس بگیرید. ما خوشحال خواهیم شد که به شما کمک کنیم!.

دوره های آموزشی درباره ایمنی فرایند
در این بخش اطلاعات مفیدی در مورد ایمنی فرآیند و به طور خاص مربوط به سلامت، ایمنی، محیط زیست و سایر موضوعات مرتبط به شرح زیر پیدا خواهید کرد:

 • مطالعه HAZOP
 • مطالعه SIL، برای آگاهی ازسر فصل های دوره اینجا را کلیک کنید.
 • فلسفه / بررسی مبارزه با آتش
 •  محاسبات میزان آب اتش نشانی / فوم مورد نیاز
 • طبقه بندی مناطق خطرناک. برای آگاهی از سر فصل های دوره اینجا را کلیک کنید.
 • طراحی سامانه تشخیص آتش و گاز

برای برگزاری آموزش موضوعی مناسب حال سازمان شما که نمیتوانید آن را در این فهرست پیدا کنید، لطفاً با ما تماس بگیرید. ما خوشحال خواهیم شد که به شما کمک کنیم!.