سیاست استفاده از کوکی ها

این سایت از کوکی ها استفاده می کند. کوکی یک فایل متنی کوچکی است که بر روی فضای خاصی از هارد دیسک ترمینال استفاده شده توسط شما ( رایانه، تبلت یا تلفن همراه تان) ذخیره می شود تا به سایت ما کمک کند که استفاده از آن آسان تر و بهتر شود.

به صورت کلی این که کوکی ها استفاده می شوند تا تنظیم های اینترنتی شما را بدانند، اطلاعاتی را (برای نمونه سبد خرید اینترنتی) ذخیره کنند و یا اطلاعات بی نام قابل ردیابی را به نرم افزارهای دیگر مانند نرم افزارتجزیه و تحلیل داده گوگل “Google Analytics” بفرستند.

به عنوان اصل کلی، کوکی ها تجربه استفاده شما از اینترنت را دلپذیرتر می کنند. اما شما ممکن است بخواهید که کوکی های این سایت و یا دیگر سایت ها را غیر فعال کنید. بهترین راه برای این کار تنظیم مرورگر اینترنتی خودتان است تا کوکی ها را بپذیرد، هنگامی که سایت ها می خواهند کوکی را بر روی ترمینال شماایجاد کنند، آن را اعلام و یا اینکه هیچگاه کوکی ای را دریافت نکند. برای این منظور بهتر است از بخش راهنمای مرورگر اینترنتی خود یا ازدیگر سایت های اینترنتی استفاده کنید که درباره کوکی ها اطلاعات می دهند و همچنین بخش هایی درباره شیوه تنظیم مرورگرهای اینترنتی جدید دارند.