مشاورین پنام در زمینه های پیشرفته فرآیندی و ایمنی فرآیند  برای صنایع شیمیایی، نفت و گاز، نیرو، پترو شیمی، خوراکی و دارویی مشاوره مهندسی می دهد.
هدف ما کمک به شما با ارائه خدمات بسیار حرفه ای و استفاده از دستگاه ها، استاندارد ها و نرم افزار های بروز است تا با رعایت ایمنی و کاهش هزینه به هدف تان دست بیابید.