Disclaimer Nederlands:

De informatie opgenomen in deze e-mail is strikt vertrouwelijk en enkel bedoeld voor de geadresseerde. Het is verboden om zonder onze toestemming het bericht te kopiëren of de inhoud ervan bekend te maken aan andere personen. Alhoewel deze e-mail en bijlagen verondersteld worden vrij van virussen te zijn, kan dit niet worden gegarandeerd. We kunnen dus niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade die hieruit zou kunnen volgen. Ontvangers in ‘Cc…’ van deze e-mail kunnen de bijgevoegde informatie wellicht niet onmiddellijk lezen en kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor het niet optreden met betrekking tot de ontvangen informatie.