Trots deel uit te maken van het instructeurs team van de Industrial Fire Brigade Incident Commander course (IFBIC) bij Falck Fire Academy, juli 2017 – voor de Iraanse petrochemische industrie (Bandar Imam Petrochemical Complex, Jam Petrochemical Co., Fajr petrochemical co. & Arvand Petrochemical Co.)

Please share this content.