Emad Ghavanini

Emad Ghavanini, de Managing Director (directeur) van Panaam Consultants, is een chemisch ingenieur met een HBO/Bachelor titel in de petrochemische industrie. Hij is een door DNV gecertificeerde HAZOP-facilitator dat wil zeggen, gekwalificeerd is om HAZID / HAZOP / LOPA / Fault Tree Analysis-onderzoeken uit te voeren. Daarnaast is hij een Functional Safety Engineer, gecertificeerd door TUV Rheinland, bevoegd om procesveiligheidsrisco’s en safety integrity level (SIL) opdrachten uit te voeren zoals beoordeling en verificatie hiervan.

Hij is een veelzijdige, flexibel, energieke, gewetensvolle Lead Process / Process Safety / Technical Safety Engineer met meer dan 20 jaar ervaring op het gebied van de chemische procesindustrie. Zijn ervaring strekt zich uit van het schrijven van voorstellen mbt “grassroots” tot “brownfields projecten”, conceptuele studies, voorbereiden en deelnemen aan proces / veiligheidsontwerpberekeningen én activiteiten voor PDP, BDEP, FEED en Basic engineering pakketten, gedetailleerd ontwerp, inkoop, Pre-commissioning en inbedrijfstelling fasen.

Met zijn brede wereldwijde ervaring in procesveiligheidsberekeningen en studies zoals QRA, HAZID, HAZOP, LOPA, verkalkingstekening en -memorandum, flare-netwerk- en stapelontwerp, drukverlagingssysteem en gekwalificeerd om veiligheidsstudies uit te voeren en af te leveren, zoals ergonomisch onderzoek en veiligheidsgeval voor een faciliteit, is hij goed geschikt om technische en werkmaatschappijen met een internationale reikwijdte te bedienen.

Als een teamspeler, die jonge professionals in projectteams begeleidt en begeleidt bij het adviseren over ontwerpvraagstukken, wil hij de nieuwste beschikbare codes en normen (lokaal en internationaal), goede engineeringpraktijken, kennis en vaardigheden toepassen op een innovatieve, kostenefficiënte manier om maximale operationele efficiëntie en veiligheid te bevorderen en de impact hiervan op gezondheid en milieu minimaliseren.

Sign up for our newsletter

Get all the updates about interesting topics related to process safety